Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
24