Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Sporazuma o rješavanju problema preduzeća KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo