Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo