Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo;