Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji, za kupovinu:

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji, za kupovinu:
• građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 375/40 K.O. Koševo, s.p. površine 281 m2, upisanoj u zk.ul.br. 12282, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/20 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.) i
• građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 545/10 K.O. Koševo, s.p. površine 1.903 m2, upisanoj u zk.ul.br. 12291, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/8 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.),
koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa Prodavcem – Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Centar, ulica Mis Irbina broj 1.

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
30