Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu Niz I, Lamela A2-3, izgrađenom u naselju Pofalići Gornji, općina Novo Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica š

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu Niz I, Lamela A2-3, izgrađenom u naselju Pofalići Gornji, općina Novo Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Zolota Raif);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26