Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem (Borančić Delva);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
27