Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Čorbo Rušid)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26