Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4, Sarajevo, između Vlade Kantona Sarajevo koju zastupa Premijer Kantona Sarajevo i Javne ustanove Zavo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4, Sarajevo, između Vlade Kantona Sarajevo koju zastupa Premijer Kantona Sarajevo i Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, koju zastupa direktor, na jednoj stani, i Caritas Bosne i Hercegovine, koga zastupa advokat Jančik August iz Sarajeva, ul. Maršala Tita br. 6, na drugoj strani

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
21