Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2016. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova