Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu i na Odluku o izvršenju Finansijskog plana JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2016. godinu;