Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na aneks Sporazuma o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta predškolske ustanove ,,Ciciban“ sa Općinom

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na aneks Sporazuma o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta predškolske ustanove ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“ i davanju saglasnosti v.d. direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“, da potpiše navedeni aneks Sporazuma sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“.

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
25