Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta uređenja lokaliteta rezervoara “Soukbunar” sa Općinom Centar Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta uređenja lokaliteta rezervoara “Soukbunar” sa Općinom Centar Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs