Prijedlog odluke o davanju naziva dijela šetnice na području Općine Stari Grad