Prijedlog odluke o davanju imena trgu na području Općine Centar-MZ Trg oslobođenja-Centar";