Prijedlog odluke o davanju imena parku, na području Općine Centar-MZ "Marijin dvor-Crni vrh";