Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Ugovora o zakupu dijela prostora – južno krilo Doma mladih koji se zaključuje između KJP CENTAR “SKENDERIJA” d.o.o. Sarajevo i Turističke zajednice Kantona Sarajevo