Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Amandmani

UsvojenKomentar
OdbijenAmandmane podnijeli: Samra Ćosović-Hajdarević, Jasmina Bišćević-Tokić, Smiljana Viteškić, Aljoša Čampara, Mahir Dević, Admela Hodžić, KLUB SDA, Mirza Čelik, Amra Junuzović-Kaljić, Zavod za informatiku i statistiku, KJKP POKOP, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove-svi odbijeni
Za: 
23
Protiv: 
10
Suzdržan: 
1