Predsjedavajući Konaković: Podrška kadrovskom jačanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti

Kanton Sarajevo podstiče i podržava jačanja funkcije i djelovanja Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i spreman je podržati kadrovsko osnaživanje ovog instituta u okviru njihovih iskazanih potreba, poruka je sa današnjeg sastanka predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića, v.d direktora Instituta Amira Klike i predsjednika Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Kantona Sarajevo Ismeta Godinjaka.
Razgovaralo se danas o naučnim projektima i metodama rada Instituta kao i formiranju novog odjela koji bi, kapacitiran sa educiranim kvalitetnim kadrom, bio pravna podrška u procesima koji tretiraju period agresije na Bosnu i Hercegovinu.
“Uloga i mjesto Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i dalje ostaju nemjerljivi, posebno u kontekstu tretiranja i dokazivanja ratnih zločina, zločina protiv mira te zločina genocida u Bosni i Hercegovni. Naša podrška njihovom radu i kadrovskom jačanju istraživačkih kapaciteta sigurno neće izostati ni naredne godine”, poručio je Konaković.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti je formiran 1992. godine i  punopravni je član Univerziteta u Sarajevu čija je osnovna djelatnost istraživanje i izrada naučnoistraživačkih projekata u funkciji naučnih saznanja o genocidu i obezbjeđenje naučnih saznanja za procesuiranje nosioca i izvršioca zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.