Prednosti dualnog obrazovanja: Srednjoškolci u KS-u imaju plaćenu praksu u bankama i mogućnost zapošljavanja

Učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo počeli su sa pohađanjem nastave po dualnom sistemu obrazovanja u okviru novog smjera „bankarski tehničar".
Ovaj smjer je uveden na inicijativu Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini,  a nastavni program je orijentiran prema njemačkim standardima.
Dualno obrazovanje pretpostavlja realiziranje nastave iz dva dijela, teoretskog dijela u školi i praktičnog dijela kod poslodavca, na način da se udio praktične nastave kontinuirano povećava od II do IV razreda. 
"Učenici II razreda ovog smjera započinju sa izvođenjem praktične nastave u četiri banke: Raiffeisen, ProCredit , NLB i Sparkasse. Dva dana će biti u banci, a tri dana u školi. U III i IV razredu će biti dva dana u školi a tri dana u banci, gdje će imati mentore za nastavu. Za svoj rad učenici će dobijati novčana sredstva od banaka, a za vrijeme zimskog i ljetnog raspusta realiziranje praktične nastave će biti i bolje plaćeno. Ukoliko se nakon završetka školovanja pokažu uspješnim učenici će dobiti posao u bankama na području Kantona Sarajevo ili drugim mjestima u BiH", navela je ministrica obrazovanja, nauke i mladih KS Zineta Bogunić.
Provedene aktivnosti rezultat su saradnje Predstavništva njemačke privrede u BiH, navedenih banaka i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS koje kroz ovakve programe nastoji doprinijeti zapošljavanju  i ostanku mladih u Bosni i Hercegovini.
Raiffeisen banka je nosilac saradnje i predstavlja ključnog poslodavca u realiziranju dualnog obrazovanja za zanimanje "bankarski tehničar", naglašavaju iz Ministarstva.