Potpisan ugovor o nabavci, transportu i isporuci građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko i ovlašteni predstavnik izabranog ponuđača Senigor d.o.o. Sarajevo potpisali su 3. oktobra u prostorijama Ministarstva ugovor o javnoj nabavci, transportu i isporuci građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2019. godinu.
Ukupna vrijednost predmetnog ugovora je 854.278,63 KM bez PDV-a, odnosno 999.506,00 KM sa PDV-om, sa krajnjim rokom za cjelokupnu isporuku materijala najkasnije do 31.12.2019. godine.