Ponovni javni konkurs za imenovanje Predsjedavajućeg Odbora za žalbe