Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo

Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2018
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
u toku godine
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu