Zastupnička pitanja

Nihad Uk

Nihad Uk

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obilježavanje autobuskih stajališta adekvatnim znakovima sa popratnim informacijama o nazivima autobuskih linija.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Zakona o pozorišnoj djelatnosti


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Da mi se dostavi zvanični red vožnje autobusa na relaciji Drvenija – Donji Velešići


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Da mi se dostavi Studija društveno ekonomske opravdanosti uspostave holdinga
javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo koja je naručena i
realizirana tokom 2018. godine


Nihad Uk

03.04.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Odluke o cijenama korištenja javnih površina