Zastupnička pitanja

Slaviša Šućur

Slaviša Šućur

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Slaviša Šućur postavio je zastupnička pitanja upućena Vladi Kantona Sarajevo.
Pitanja možete naći u prilogu.