Pijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo;