Periodična informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo period januar - septembar 2022 . godine

Periodična informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo period januar - septembar 2022 . godine
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
10.2022
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu