Sve općine KS

Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i svim općinama na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za ažuriranje Liste pravnih i fizičkih lica koji su obveznici primjene mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u Kantonu Sarajevo...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS i Općinama u Kantonu Sarajevo pokrene proceduru za online podnošenje zahtjeva prilikom registracije obrta.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori