KJU Gerontološki centar

Zastupnička inicijativa da se Statut JU Gerontološki centar i ostali interni akti usklade sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH. Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonu o radu.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori