JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa koju upućujem u ime građana sa ciljem njihove zaštite od mogućeg ponavljajućeg fizičkog napada od strane osobe zakoje postoje indicije da je ustatusu beskućnika i stanja socijalne potrebe u smislu institucionalnog zgbrinjavanja neophodne skrb

Inicijativa da Vlada KS od nadležnih institucija traži unaprijeđenje boravka svih štićenika Zavod Pazarić

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori