Grad Sarajevo

Inicijativa da se shodno članovima 15, 16, 17. ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU FBIH donesu i izrade planovi zaštite od požara.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa "da se dio trotoara ispred Muzeja Sarajeva 1878-1918. u Ulici Zelenih Beretki dodijeli na upravljanje Muzeju Sarajeva, a s ciljem uvođenja naplate karata posjetiocima mjesta Sarajevskog atentata".

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da se u saradnji sa Gradom Sarajevom i općinama pokrenu razgovori i aktivnosti, a u vezi rekonstrukcije kaskada u rijeci Miljakoj, a zbog sve učestalijeg broja smrtnih slučajeva kojim smo svjedočili u prethodnim godinama

Postavljeno na: 
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Zašto se već više od mjesec dana ne dopušta grupi Helem Nejse pristup u Salu gradskog vijeća u Vijećnici u svrhu snimanja kadrova za video spot nove pjesme?”

Postavljeno na: 
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

" Molim Gradsku upravu Grada Sarajeva, da mi odgovori po kojem pozitivnom zakonskom propisu je moguće da se pomoćnik Gradonačelnika Grada Sarajeva kandiduje na Lokalnim izborima 2016. godine za poziciju načelnika (načelnika Općine Trnovo) i nakon što na t

Postavljeno na: 
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Zašto su poslednjih dana ploče sa natpisima na ulazu u Gradsku Vječnicu pokrivene zastavama Bosne i Hercegovine i Zastavom Evropske unije. Naime u mnogobrojnim Tv prenosima sam primjetio da su ploče sa natpisima na ulazu u Gradsku Vijećnicu pokrivene zas

Postavljeno na: 
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Pitanje: