Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Zaključak Igor Stojanović (18.05.2020)

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža da HITNO poduzmu sve potrebne zakonske radnje kako bi se zaustavilo dalje protuzakonito otkopavanje šljunka i odlaganje otpada na lokalitetu u blizini mosta Spasa Općina Ilidža koje pripada vodozaštitnoj zoni.

Zastupničko pitanje: Budući da Prostorni plan Federacije BiH još uvijek nije usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, molim za informaciju kakav status imaju prostori Igmana i Bjelašnice, po važećem Prostornom planu koji je usvojen prije 1990. g..

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori