Federalno ministarstvo okoliša i turizma

S obzirom da je ova oblast uređena federalnim Zakonom o zaštiti prirode molim da mi odg.na slijedeće pitanje vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u KS

Postavljeno na: 
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Obzirom da je prostor Bjelašnice i Igmana ozbiljno napadnut urbanizacijom i sadržajima koji su suprotni Prostornom planu KS, te kako imam informaciju da postoje ideje koje bi tretirale prašumu Ravna Vala a kako se radi o slivnom području pitke vode i pose

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za pravne subjekte u Kantonu Sarajevo koji su ovlašteni od strane resornog ministarstva za zbrinjavanje i otkup opasnog otpada.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa navedenim javnim organima za izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17).

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o statusu kontroverzno održane javne rasprave / prezentacije Studije o uticaju na okoliš za Projekt izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra na groblju Vlakovo.

Zastupnička inicijativa “za pojačani nadzor industrijskih postrojenja po osnovi poštivanja obaveza iz okolinskih dozvola, te poštivanja zakonskih odredbi koje su u nadležnosti Federacije BIH..."

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “za izmjenu pravnog okvira na federalnom i kantonalnom nivou kako bi se spriječilo izdavanje okolinskih dozvola objektima koji će imati značajnije emisije polutanata naročito PM10 i PM 2.5 čestica.di tačni izvršite popravku”.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: