Direkcija za robne rezerve KS

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Direkciji za robne rezerve KS za pomoć u vidu robnih paketa iz zaliha direkcije roditeljima članovima Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 92-95

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog st

Postavljeno na: 
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: