Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Lik

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za art terapiju pri Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadle

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: