Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2012. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs