Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Kamerni teatar '55“, Sarajevo za 2012. godinu;