Nastavak rada 19.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo nije održan zboh nedostatka kvoruma