Nastavak pregovora sa Sindikatom u četvrtak

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obavještava da je nastavak pregovora sa Sindikatom radnika u zdravstvu, a povodom štrajka koji traje od drugog septembra, u četvrtak sedmog novembra, a ne danas kako su naveli pojedini mediji.
Sindikat je u petak prvog novembra o tome obavješten pismenim putem.
Da podsjetimo, na posljednjim pregovorima Vlada Kantona Sarajevo je ponudila Sindikatu povećanje plata za medicinsko osoblje (sestre, tehničari, laboranti, medicinske sestre visokog usmjerenja…), dok je iz ponude izuzet nemedicinski kadar.