Najbolja studentica Pravnog fakulteta Amna Muhamedović biće dio tima za izradu zakona o Zabrani nepotizma

Studentica Amna Muhamedović , jedina studentica koja je Pravni fakultet završila sa svim desetkama u svom indeksu, biće dio tima koje će raditi na izradi  Zakon o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja, kako je on nazvan u svojoj radnoj verziji.

Prema riječima predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića koji je danas ugostio Amnu  , a koji je i incijator da  donošenje ovog zakona bude dio ovogodišnjeg programa rada  Skupštine Kantona ,  angažiranje ove uspješne studentice i pravnice ima dvojaku poruku i simboliku:
“  Neko ko je svojim radom i uspjehom dokazao koliko poznaje pravnu materiju neupitno zaslužuje da bude tio tima koji će raditi na ovom Zakonu. Takođe, upravo zakon  koja će propisati zabranu nepotizma tiče se i budućih generacija čiji je Amna najbolji predstavnik. Ovim želimo  srušiti  barijere i otkloniti  nepravde koje su do sada sprečavale uključivanje mladih ljudi u javne i političke procese,” poručio je Konaković
Da se rad i uspjeh isplate i da može biti prepoznat , prema Amninim riječima, jeste i upravo uključivanje mladih ljudi u važne društvene procese koje se tiču ambijenta u kojem će buduće generacije živjeti i raditi
“ Naš glas i stav biće dio ovoga procesa i to zaista predstavlja značajne promjene koje mladi moraju osjetiti. Ovo su lični i generacijskih pomaci i zahvalna sa predsjedavajućem Konakoviću i resornom ministarstvu   što ću biti dio ovog važnog tima” poručila je Amna.
Nosilac izrade ovog zakona biće Ministarstvo pravde i uprave  KS koje je kapacitirano da odgovori jednom ovakvom izazovu.
“ Mislim da je jaka simbolika što će u toj radnoj grupi , pored eksperata koje ćemo uključiti iz ministarstva i van njega, posebno važno  da nam tu bude i najbolja studentica Pravnog fakulteta jer se ovo zakonsko rješenje najviše tiče generacije mladih ljudi kako bi  najbolji dobili priliku raditi u javnom sektoru , a da to ne budu zapošljavanja putem povezanost  sa nosiocima javnih funkcija kao što je to praksa ne samo u BiH, nego i u regionu već godinama” poručila je ministrica pravde i uprave Lejla Brčić.