ODLUKA o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma - objava čestitke - 1.mart

Služba: 
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS
JRN/CPV: 
22320000 Čestitke
Ugovor potpisan sa: 
"DENAMEDA START" d.o.o. Sarajevo
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
702.00
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
702.00