Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
Kontinuirano
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu