Ministrica Bogunić sa predstavnicima Svjetske banke razgovarala o unapređenju obrazovnog sektora

O unapređenju obrazovnog sektora ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić razgovarala je s delegacijom Svjetske banke koju su predstavljali James Gresham, Sharanya Vasudevan i Zuhra Osmanović - Pašić.
Predstavnici Svjetske banke predstavili su rezultate izvještaja prve faze analize i pregleda stanja iskorištenosti reusrsa u preduniverzitetskom obrazovanja u FBiH i RS koju sprovodi Svjetska banka.
U drugoj fazi planirana je detaljna analiza efikasnosti i kvalitete u odabranim jurisdikcijama.
Glavni cilj funkcionalnog pregleda obrazovanja je izvršiti analizu i definisati preporuke za unapređenje preduniverzitetskog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na efikasnost, pristup i kvalitetu.
Ovom prilikom, ministrica Bogunić predstavila je neke od dosadašnjih aktivnosti i buduće aktivnosti koje resorno ministarstvo planira realizirati, kao i izazove sa kojima se susreće.
Na sastanku su se identificirale teme za buduće razgovore i saradnju, a sve u cilju unapređenja kvalitete obrazovanja i obrazovnog procesa.