Ministar Garibija: Prvo povećanje socijalnih naknada poslije 11 godina

Osnovica pomoću koje se izračunavaju sva davanja iz oblasti socijalne zaštite uvećana je sa 600 na 630 KM. Ovo je prvo uvećanje osnovice od 2008. godine do danas, a rezultirat će blagim povećanjem naknada, te povećanjem cenzusa tj. obuhvata ljudi koji ostvaruju pravo na određene naknade.
Ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Malik Garibija, ističe da je uvećanje minimalno i da ni on ni ostali članovi Vlade nisu zadovoljni njime niti misle da može biti predmet hvale, ali da je plan prvo pratiti koliko će se povećati broj korisnika i troškovi, a zatim napraviti više sličnih povećanja u redovnim intervalima kako bi se nadoknadile godine stagnacije.
"Konstatovali smo da se socijalne naknade nisu povećavale čak 11 godina. U međuvremenu je potrošačka korpa značajno poskupila, a to se nikako nije smjelo dozvoliti. Napravili smo ovaj minimalni iskorak da otkočimo proces, a plan je da uđemo u ciklus redovnih povećanja osnovicee kako bismo nadoknadili godine zaostatka. Usljed povećanja osnovice naknade će rasti u ovisnosti od zakonski propisane formule, tako će na primjer naknada nezaposlenim majkama porasti sa 180 KM na 189 KM mjesečno, izuzetna novčana pomoć sa 240 na 252 KM, stalna novčana pomoć će porasti sa 120 na 126 KM, itd. Na ovako male iznose to je presitno i naš potez će imati smisla samo ako nastavimo u ovom smjeru dugoročno i ako je ovo prvi korak na dugom putu. Žalimo što vlade u međuvremenu nisu našle za shodno da prave male korake i izdvajaju novac za uvećanje socijalnih naknada i cenzusa za ostvarenje prava, da su te naknade redovno rasle po nekoliko procenata danas bismo imali značajno drugačije stanje", ističe ministar Garibija.
Uvećanjem osnovice sa 600 na 630 KM dolazi do blagog povećanja naknada poput stalne novčane pomoći, novčane naknade za njegu i pomoć od strane druge osobe, jednokratne novčane pomoći, izuzetne novčane pomoći, osposobljavanja za život i rad, jednokratne novčane pomoći za opremu bebe, novčane pomoći ženi majci koja nije u radnom odnosu, pomoći u prehrani djeteta i dodatnoj prehrani za majke, itd. Sva ova prava su mirovala u protekloj deceniji, a za ovo uvećanje Ministarstvo je obezbijedilo dodatna sredstva od oko milion KM.
"Povećanje osnovice je, također, veoma bitno s aspekta povećanja broja korisnika jer se za dobar dio davanja ova osnovica se koristi za izračun cenzusa da li osobe imaju pravo na neko davanje ili ne. Samim tim povećanje osnovice znači da će se donekle povećati i broj ljudi koji mogu ostvariti neko pravo. Tako, na primjer, pravo na dječiji doplatak ranije je mogla ostvariti četveročlana porodica čija primanja ne prelaze 480 KM, a sa novom osnovicom ta se granica podigla na 504 KM. Mi sada, nažalost, nemamo alat kojim bismo mogli procijeniti koliko je to građana, te ćemo aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu s pristiglim zahtjevima i povećanjem broja korisnika planirati buduća povećanja osnovice", pojašnjava ministar Garibija.