Koordinacioni odbor boračkih udruženja KS, Asocijacija inovatora BiH, Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Kolektivi
Godina: 
2006