Jovan Divjak, Akademik Prof.dr.Ejup Ganić, Prof.dr.Esad Duraković, Prof.dr.Ismet Gavrankapetanović

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Pojedinci
Godina: 
2019