Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina koja imaju registrovano sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo za delegiranje svojih predstavnika u Vijeće nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina koja imaju registrovano sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo za delegiranje svojih predstavnika u Vijeće nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo