Javna ustanova "Prva gimnazija", Kompanija Sinkro Sarajevo, Asocijacija kompanija softverske industrije "Bit Alliance"

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Kolektivi
Godina: 
2019