Izvještaj o stanju u oblasti upraviteljstva Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo