Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020.godina, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo